پـروژه هـای در حـال اجـرا

شرکت ناجی با بیش از 10 سال تجربه در زمینه تولید و فروش کپسول آتش نشانی فعالیت داشته است. در سال های اخیر ناجی با توجه به کیفیت تولیداتش موفق به همکاری با معتبرترین شرکت های ایران شده است. در اینجا بخشی از پروژه های به اتمام رسیده و در حال اجرای ناجی را مشاهده خواهید کرد. با اسکرول صفحه به سمت پایین می توانید پروژه های سد حریق ناجی را مشاهده کنید.

پـروژه تابـان انـرژی پاسارگـاد

در این پروژه ناجی 270 کپسول آتش نشانی به شرکت تابان انرژی پاسارگاد تحویل داده است

پـروژه داروسـازی ویتـان فارمـد

پروژه دارو سازی ویتان واقع در شهرک صنعتی نظر آباد بود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید. در این پروژه ناجی بیش صد کپسول آتش نشانی به شرکت فارمد تحویل داده است.

پـروژه برج هـای هواپیمـایی کشـوری

در این پروژه ناجی 270 کپسول آتش نشانی به شرکت تابان انرژی پاسارگاد تحویل داده است

پروژه سایت نیروگاهی هلیگان

پروژه سایت نیروگاهی هیگان یکی از پروژه هایدر نوع خود بزرگ بود که شرکت ناجی با موفقیت به اتمام رساندو در تصاویر روبرو تصاویری از این پروژه را قرار داده ایم

درخواست مشـاوره از ناجـی

در سوال ایجاد سوال در رابطه با پروژ های ناجی، قیمت و یا شارژ کپسول آتش نشانی می توانید از طریق باکس زیر برای ما پیغام بگذارید.