پـروژه هـای در حـال اجـرا

شرکت ناجی با بیش از 10 سال تجربه در زمینه تولید و فروش کپسول آتش نشانی فعالیت داشته است. در سال های اخیر ناجی با توجه به کیفیت تولیداتش موفق به همکاری با معتبرترین شرکت های ایران شده است. در اینجا بخشی از پروژه های به اتمام رسیده و در حال اجرای ناجی را مشاهده خواهید کرد. با اسکرول صفحه به سمت پایین می توانید پروژه های سد حریق ناجی را مشاهده کنید.

پروژه های ناجی
پروژه شرکت سد حریق ناجی
پروژه های ناجی
پروژه ناجی
پـروژه تابـان انـرژی پاسارگـاد

پـروژه تابـان انـرژی پاسارگـاد

در این پروژه ناجی 270 کپسول آتش نشانی به شرکت تابان انرژی پاسارگاد تحویل داده است

پـروژه داروسـازی ویتـان فارمـد

پروژه دارو سازی ویتان واقع در شهرک صنعتی نظر آباد بود. همانطور که در تصویر مشاهده می کنید. در این پروژه ناجی بیش صد کپسول آتش نشانی به شرکت فارمد تحویل داده است.

پـروژه داروسـازی ویتـان فارمـد
پـروژه تابـان انـرژی پاسارگـاد

پـروژه برج هـای هواپیمـایی کشـوری

در این پروژه ناجی بیش از 700 کپسول آتش نشانی شارژ و سرویس شده است و  تحویل داده ایم.

پروژه سایت نیروگاهی هلیلان

پروژه سایت نیروگاهی هیلان یکی از پروژه های در نوع خود بزرگ بود که شرکت ناجی با موفقیت به اتمام رسانده در تصاویر روبرو نمای از این پروژه را نمایش داده ایم.

پـروژه داروسـازی ویتـان فارمـد

درخواست مشـاوره از ناجـی

در سوال ایجاد سوال در رابطه با پروژ های ناجی، قیمت و یا شارژ کپسول آتش نشانی می توانید از طریق باکس زیر برای ما پیغام بگذارید.